Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt en wordt regelmatig aangepast. Woonbedrijf is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die mocht ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website en/of het tijdelijk uitvallen van de website.
Voor informatie die is afgestemd op uw situatie, kunt u contact met Woonbedrijf opnemen. Op de website vindt u onze contactmogelijkheden.
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Woonbedrijf is niet verantwoordelijk over de inhoud van die andere websites. Woonbedrijf is evenmin verantwoordelijk voor uitingen van derden op haar website door bijvoorbeeld comments. Daar waar mogelijk zal Woonbedrijf uiteraard optreden.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat content (tekst, beeld en software) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht is beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben. Het is niet toegestaan om de normale werking van onze website te verstoren of de integriteit van de website te schenden door de inhoud daarvan te wijzigen.

Laatst gewijzigd op: 07/03/2017

< terug