Privacy en cookies

OnsOostende is een nieuwe buurt van Woonbedrijf in Helmond, die we samen met toekomstige bewoners ontwerpen. Als je mee wilt doen, hebben we persoonsgegevens van je nodig om contact met je te onderhouden. We leggen graag uit hoe het zit met privacy en cookies bij OnsOostende.

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Natuurlijk zorgen we goed voor je privacy. Hiervoor werken we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin de regels staan over het beschermen van je privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.

Opmerking bij deze verklaring

Op het moment van schrijven van deze verklaring staan we nog aan het begin van dit project. We hebben nu nog niet veel gegevens nodig. Maar als we verder komen in het project, vragen we meer gegevens. Bijvoorbeeld als je een woning gaat huren.

We weten nog niet precies hoe het project gaat lopen en welke gegevens we nodig gaan hebben. Natuurlijk zorgen we ervoor dat we deze pagina aanpassen als er iets verandert in de gegevens die we vragen en verwerken.

1. Je persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot één persoon. Bijvoorbeeld je naam en adres. Soms verwerken we je gegevens zo dat je anoniem blijft. Officieel gaat het dan niet meer om persoonsgegevens.

We verwerken deze persoonsgegevens:

  1. Naam en contactgegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres.
  2. Aanvullende informatie: bij het inschrijven heb je een enquête ingevuld, waarin we vroegen om een inkomenscategorie, adres, geboortejaar en woningvoorkeur. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doelgroep- en woonwensen onderzoek dat we in de enquête hebben genoemd. Daarna verwijderen we ze.

2. Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens

We hebben je naam- en contactgegevens nodig om je op de hoogte te houden van het project. Met je inschrijving heb je hier toestemming voor gegeven. We verwerken je gegevens op basis van toestemming, niet omdat er een wettelijke verplichting is.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van OnsOostende. Bij je inschrijving heb je toestemming gegeven om deze nieuwsbrief te ontvangen. Onderin elke nieuwsbrief staat een linkje waarmee je je uit kunt schrijven, zodat je de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

3. Delen van gegevens met andere partijen

We maken gebruik van een aantal softwareprogramma’s. De leveranciers hiervan zijn juridisch gezien ‘verwerkers’, dus sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst met deze bedrijven waarin we je privacy meenemen.

Een van de programma’s die we zo nu en dan gebruiken, is Google Forms. Via dit programma kun je je inschrijven voor bijeenkomsten. Ook gebruiken we dit programma als we je een aantal vragen willen stellen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. Alleen op de manier en voor de doelen zoals hiervoor omschreven. Op de website van Google leest u meer over het privacybeleid.

3. Beveiliging van je gegevens

Je kunt erop vertrouwen dat we je persoonsgegevens goed beveiligen. We kiezen altijd voor een beveiligingsniveau dat past bij de technische ontwikkeling en de kosten. Zo voorkomen we zo goed mogelijk dat de verkeerde mensen bij je gegevens kunnen.

4. Bewaartermijn van uw gegevens

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van het type gegevens en het doel waarvoor we de gegevens gebruiken. Natuurlijk bewaren we gegevens nooit langer dan nodig en/ of wettelijk is toegestaan.

5. Je rechten bij de verwerking van persoonsgegevens

Naast je recht op goede bescherming van je privacy, heb je deze rechten:

  • Recht van inzage: je mag de persoonsgegevens inzien die wij van je verwerken.
  • Recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet kloppen, mag je deze aan laten passen.
  • Recht van verwijdering: als wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waar we ze voor gevraagd hebben, mag je ons vragen deze te verwijderen.
  • Recht op beperking: in de periode dat wij je verzoek rond een van bovenstaande rechten verwerken, heb je het recht om beperking van het verwerken van gegevens aan te vragen.
  • Recht van dataportabiliteit: je mag ons vragen alle gegevens die wij van je hebben, over te dragen aan een organisatie die je zelf aanwijst.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens als wij deze verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Vraag of klacht over je privacy

Als je een vraag hebt over je privacy of over je rechten hierboven, kun je ons een e-mail sturen via info@onsoostende.nl. We helpen je dan zo goed mogelijk. Als je een klacht hebt waar we samen niet uitkomen, dan kun je je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookies

Websites van derden

Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw gegevens. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de websites van deze organisaties.

Cookies weigeren en verwijderen

Deze website werkt het best als je de cookies accepteert, maar je kunt ze weigeren en verwijderen. Hier lees je hoe je dat doet:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Naast het weigeren van cookies kun je ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren. Hiermee voorkom je dat Google Analytics informatie over je websitebezoeken verzamelt.

Installeer hier de Google Analytics Opt-Out Add-On.

7. Contact met OnsOostende

Neem gerust contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten hebt. Dat kan via info@onsoostende.nl.

 

Versie 1.0 / 17 april 2018
Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl is als stichting de juridische verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

< terug