OOSTENDE

Ons Oostende, jouw toekomstige huis?

vragen en antwoorden Ons Oostende

Woningen, gebouwen en woonomgeving

Waarom komen er nu meer woningen?

De locatie waar Oostende ligt, is nu nog bestemd als bedrijventerrein. We moeten toestemming van de overheid krijgen om hier woningen te bouwen. Bij zo’n procedure moeten we rekening houden met de belangen van de buren. Daarbij dienen de woningen op voldoende afstand van bestaande bedrijven gebouwd te worden. Woonbedrijf is daarom gaan praten met de eigenaar van het stuk grond direct naast OnsOostende.

De uitkomst hiervan is dat Woonbedrijf het perceel vlak naast OnsOostende gaat aankopen en ontwikkelen. Dat doen we niet alleen, maar met partner Stam + De Koning, een bouwbedrijf uit Eindhoven.

Hoeveel woningen komen er op OnsOostende?

In totaal komen er circa 170 woningen. Woonbedrijf gaat ongeveer 85 sociale huurappartementen bouwen: circa 55 huurappartementen op de hoek van Oostende en de Kanaaldijk N.O. en later nog ongeveer 30 sociale huurappartementen, een stukje verder van de brug aan de Kanaaldijk N.O.

Stam + De Koning gaat hier ook circa 85 woningen bouwen voor diverse doelgroepen. Wat voor woningen het zijn staat nog niet vast. Waarschijnlijk komt er een mix tussen (duurdere) huurwoningen/appartementen en koopwoningen/appartementen. Als er (duurdere) huurwoningen of appartementen komen, zullen deze niet rechtstreeks door Stam + De Koning of Woonbedrijf verhuurd worden. Welke partij dit gaat doen is nog niet bekend.

Wat is de huurprijs?

De huurprijzen zijn nog niet bekend, maar voor de sociale huurwoningen zal dit minder zijn dan 720,42 euro (prijspeil 2019). Dit is onder de huurtoeslaggrens. U kunt dus eventueel huurtoeslag aanvragen, maar dat hangt af van uw inkomen.

Voor wie zijn de sociale huurwoningen van Woonbedrijf bestemd?

Deze zijn bedoeld voor mensen met een smalle beurs waarvan het inkomen lager is dan 42.436 euro per jaar (prijspeil 2019).

Zijn de prijzen voor de koopwoningen al bekend?

Deze zijn nog niet bekend. De prijzen zijn afhankelijk van type woning en hoe groot ze worden. Stam + De Koning wil graag weten waar interesse voor is: voor welk type woning en in welke prijsklasse. Ben je geïnteresseerd in een koopwoning in het plan OnsOostende? Meld je hier aan bij Stam + De Koning.

Hoe hoog worden de gebouwen? Hoeveel etages komen er?

Dat is nog niet helemaal uitgewerkt. Het appartementengebouw op de hoek van Oostende en Kanaaldijk N.O. wordt 8 of 9 etages hoog. De andere appartementenblokken langs het kanaal worden wat lager. De woningen langs de Gulden Aa hebben 2 of 3 verdiepingen.

Hoeveel appartementen komen uit op een galerij?

Dit willen we graag met jullie bespreken. We willen weten waar behoefte aan is? Een onderwerp dat in de volgende bijeenkomsten terug komt.

Komen er woningen voor één persoon?

Er komen allerlei type woningen in het totale plan, in diverse prijsklassen voor diverse doelgroepen. Voor 1 of 2 personen, maar ook een paar voor gezinnen.

Waar worden de auto’s geparkeerd?

De bewoners van de 3 appartementenblokken langs het kanaal hebben straks één parkeerplaats in de parkeergarage, onder het gebouw. De bewoners van de blokken langs de Gulden Aa parkeren op straat. Bezoekers kunnen parkeren aan het kanaal of in het gebied.

Is de parkeergarage afgesloten?

Ja die is alleen toegankelijk voor bewoners.

Wie gaat de woningen bouwen?

Bouwbedrijf Stam + De Koning gaat alle woningen bouwen, ook die van Woonbedrijf.

Wie is de architect?

Inbo architecten.

 

Planning

Wat is de planning? Wanneer start de bouw van de woningen?

We moeten nog allerlei procedures doorlopen om toestemming te krijgen voor het bouwen. Dat gebeurt naar verwachting in 2019. In 2020 hopen we te starten met de bouw van de eerste fase van 130 woningen (55 sociale huurappartementen van Woonbedrijf en 75 woningen van Stam + De Koning. Aanmelden kan alleen nog voor de woningen van Stam + De Koning.

Waarom heeft het zo lang geduurd? Waarom is er vertraging?

De locatie waar Oostende ligt, is nu nog bestemd als bedrijventerrein. We moeten toestemming van de overheid krijgen om hier woningen te bouwen. De voorbereidingen van die procedures kosten veel tijd. Bij zo’n procedure moeten we rekening houden met de belangen van de buren. En we moeten zorgen dat we de woningen op voldoende afstand bouwen tot de bestaande bedrijven. Woonbedrijf is daarom gaan praten met de eigenaar van het stuk grond direct naast OnsOostende.

De uitkomst hiervan is dat Woonbedrijf het perceel vlak naast OnsOostende gaat aankopen en ontwikkelen. Dat doen we niet alleen, maar met partner Stam + De Koning, een bouwbedrijf uit Eindhoven. Het uitwerken van deze ontwikkeling heeft ook veel tijd gekost.

Wanneer start fase 2?

We streven er naar om de tweede fase direct na de eerste fase te bouwen. Zoals dat er nu uit ziet, zullen we dus vanaf 2022 starten met de bouw van fase 2.

Wanneer zijn de lotingen?

We verwachten dat we de woningen verloten vlak nadat de bouw van de eerste appartementen is gestart. Er wordt geloot onder de mensen die bij minstens 3 bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.

 

Energie, milieu en duurzaamheid

Komt er een gasaansluiting in de woningen?

Nee, de woningen worden gasloos.

Hoe worden de woningen verwarmd als er geen gas is?

Hoe de woningen verwarmd worden, gaan we nog verder uitzoeken. De installatie zal voldoen aan de moderne eisen, en we willen een systeem dat gebruiksvriendelijk is.

Ik heb gehoord dat het bij een elektrische installatie lang duurt voordat een woning opwarmt of weer afkoelt. Welke installatie komt in de woningen van OnsOostende?

Hoe de woningen verwarmd worden, gaan we nog verder uitzoeken. De installatie zal voldoen aan de moderne eisen. Moderne woningen zijn heel goed geïsoleerd en energiezuinig. Daardoor is er weinig warmte nodig om de woning te verwarmen. De nieuwe installaties vragen een andere manier van gebruiken dan je nu gewend bent. Daar gaan we je alles over vertellen als je in de woning gaat wonen.

Komen er ook zonnepanelen?

Zeer waarschijnlijk wel.

 

Meedenken en bijeenkomsten

Wat houdt het meedenken in?

Het echte meedenken start weer in 2019. Dan organiseren we enkele bijeenkomsten over de woning en de woonomgeving. We hopen dat je erbij bent.

Moeten we bij elke bijeenkomst zijn?

Dat moet niet, dat mag. Maar als je mee wil doen met de loting om een sociale huurwoning te krijgen op OnsOostende moet je drie keer aanwezig zijn geweest tijdens bijeenkomsten. Als je drie keer bent geweest, krijg je van ons bericht dat je meedoet met de loting.

Welke bijeenkomsten tellen allemaal mee voor de loting?

De bijeenkomst op 12 juli 2017 in de Cacaofabriek en de bijeenkomst in De Fonkel op 2 oktober 2018. Ook de bijeenkomsten die we in het voorjaar van 2019 organiseerden. En er komen er nog meer. Bij iedere bijeenkomst vermelden we of deze wel of niet meetelt.

Gaan de deelnemers van OnsOostende ook meedenken over de woningen die Stam + De Koning gaat bouwen?

Niet echt over de woningen, maar wel over de binnenterreinen en de woonomgeving. Daarbij worden de verschillende gebouwblokken ‘familie’ van elkaar. Ze lijken dus veel op elkaar.

Wat als ik niet iedere keer naar een bijeenkomst kan komen?

Je hoeft niet naar elke bijeenkomst te komen. Om mee te kunnen loten voor een woning op OnsOostende moet je drie keer aanwezig zijn geweest tijdens bijeenkomsten. Als je drie keer bent geweest, krijg je van ons bericht dat je meedoet met de loting.

Wanneer zijn de lotingen?

We verwachten dat we de woningen verloten vlak nadat de bouw van de eerste appartementen is gestart.

 

Inschrijven

Moet ik ingeschreven zijn bij Woonbedrijf om mee te loten voor een sociale huurwoning?

Ja, je kunt je gratis en vrijblijvend inschrijven bij Woonbedrijf. Heb je geen computer dan kun je bij Volksbelang gebruik maken van een PC. Zij helpen je daar ook een beetje als dat nodig is.

Ik ben ingeschreven bij Wooniezie, moet ik dan toch inschrijven bij Woonbedrijf?

Ja, je kunt je gratis en vrijblijvend inschrijven bij Woonbedrijf. Heb je geen computer dan kun je bij Volksbelang gebruik maken van een PC. Zij helpen je daar ook een beetje als dat nodig is.

Ik heb interesse in een koopwoning van Stam + De Koning. Waar kan ik inschrijven?

Schrijf je hier in voor een koopwoning van Stam + De Koning.

Vervalt mijn inschrijving voor een sociale huurwoning in OnsOostende als ik mij heb aangemeld voor een koopwoning bij Stam + De Koning?

Je mag gewoon meedoen met de bijeenkomsten over de huurwoningen van OnsOostende zo lang je nog niet definitief gekozen hebt om te kopen. Je kan dus ook gewoon mee loten. Weet je al zeker dat je een woning gaat kopen dan hoef je ook niet naar de bijeenkomsten over de huurwoningen te komen. Je wordt dan door Stam + De Koning op de hoogte gehouden.

Als ik mailtjes/uitnodigingen/nieuwsbrieven krijg van OnsOostende, ben ik dan ook ingeschreven bij Woonbedrijf?

Nee, je bent dan niet automatisch ingeschreven bij Woonbedrijf. Klik hier om je in te schrijven bij Woonbedrijf.

Hoe kan ik checken of ik ingeschreven ben bij Woonbedrijf?

Je kunt dat checken door met Woonbedrijf te bellen via 040 243 43 43 of te mailen naar info@woonbedrijf.com.

Ik ken iemand die ook op OnsOostende wil gaan wonen. Kan hij/zij zich nog aanmelden?

Aanmelden kan nu alleen voor de woningen van Stam + De Koning.

Voor de eerste (circa) 55 sociale huurappartementen van Woonbedrijf hebben zich meer dan 500 geïnteresseerden aangemeld. We hebben daarom besloten om voorlopig de aanmelding voor de sociale huurwoningen stop te zetten. We willen voorkomen dat we mensen moeten teleurstellen op een later moment. Wil je toch op de hoogte blijven? Dan kun je je aanmelden voor de ‘reservelijst’ voor sociale huurwoningen van OnsOostende: klik hier. Je krijgt dan wel updates van het project via onze digitale nieuwsbrief.

< terug